Kullanım Şartları & İade Koşulları

1. Kullanım Koşullarımız

Sitemizi kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki kullanım koşullarımızı dikkatlice okuyunuz. Sitemizi kullanmaya başlayan her ziyaretçimiz aşağıdaki koşulların tümünü kabul etmiş sayılır ve bunlardan doğabilecek hiç bir olumsuzlukdan sitemiz yükümlü değildir.

www.tarimilanlari.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.tarimilanlari.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle web site olarak anılacaktır ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve web site de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, web site de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen web site kullanmaktan vazgeçiniz.

Portala ilan eklerken; 

 • Eklediğiniz ilandaki iletişim bilgileriniz bütün ziyaretçilerimiz tarafından görülebilecektir ve bu hususta doğabilecek olumsuz durumlar karşısında sitemiz sorumlu değildir.
 • Sitemize aynı içerikte birden fazla ilan eklemek yasaktır ve bu yasağa uymayan ziyaretçilerimizin sitemize tekrar ilan eklemeleri, onlara haber verilmeksizin engellenecektir.
 • Sitemize izinsiz ve kopya içerik kullanarak ilan eklemek yasaktır ve doğabilecek tüm sorumluluk ilan ekleyene aittir.
 • Sitemize Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırılık oluşturacak her türlü içerikte ilan eklemek yasaktır ve tüm ilanlar ekleyenin sorumluluğundadır.
 • Sitemize genel ahlak kurallarına aykırı ilan ve görsel eklemek yasaktır. Bu gibi durumlarda ilanlarınız herhangi bir ön uyarı gerekmeksizin silinecektir.
 • Site politikalarına aykırı ilan eklediğinizin tespiti durumunda ilanlarınız yayın süresi bitmeden yayından kaldırılır ve o ilan için ödenen yayın ücretiniz iade edilmez.
 • Sitemiz gerek gördüğü durumlarla her hangi bir gerekçe göstermeden yayınlanmakta olan ilanları sahibine haber vermeksizin yayından kaldırma hakkını saklı tutar.
 • Sitemizde ücretsiz olarak aynı anda sadece 1 ilan yayınlayabilirsiniz. Yayında bir ilanınız varken yeni ücretsiz ilan eklemeniz mümkün değildir. Dilerseniz öncelikli ilan seçeneğini kullanarak yeni ilanlar ekleyebilirsiniz.
 • Aynı içerikteki ilanları eklemek için birden fazla aynı amaçla hesap kullanmak kullanım koşullarımıza aykırıdır. Bu durumun tespiti halinde üyeliğiniz herhangi bir uyarı gerekmeksizin sonlandırılabilmektedir.
 • Sitede gerçekleştirdiğiniz tüm aktivitelere(ilan ekleme, üyelik, mesaj gönderme) ait işlem kayıtları sistemimizde saklanmaktadır. Yasalara aykısır bir durum ve şikayet halinde bu bilgiler yetkili mercilerle paylaşılabilmektedir.
 • Üyeliksiz eklenen ilanlarınız email adresinize gönderilecek onay emaili ile onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
 •  İşbu “web sitenin”in sahibi “Alaybey mahallaesi 810 sokak No : 4 Şehazadeler / Manisa (bundan böyle kısaca "tarimilanlari.com" olarak anılacaktır)’dir. web site sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “tarimilanlari.com” tarafından sağlanmaktadır.
 • tarimilanlari.com " işbu “Kullanım Koşulları”nı, web site yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www. tarimilanlari.com.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. web site hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde web site  ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve " tarimilanlari.com " tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www. tarimilanlari.com.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; web site kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmış olacaktır.

Tanımlamalar

 • web site”: www. tarimilanlari.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “egealsat”ın “hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları.
 • “Kullanıcı”: web site ye erişen her gerçek veya tüzel kişi.
 • “Üye”: “web site ye üye olan ve web site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
 • “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, web site de üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “egealsat” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “egealsat” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “egealsat” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

 

 • " tarimilanlari.com üyelik hesabı : Üye’nin web site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda " egealsat "e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile web site üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

 

 • “egealsat hizmetleri” web site içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “egealsat” tarafından sunulan uygulamalardır. " egealsat ", web site içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar web site üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “web site de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 • “İçerik”: “web site de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

egealsat Hizmeti;

 • " egeaalsat ", "Üye"ler tarafından " egealsat Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " egealsat Veritabanı" üzerinden "kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

 

 • " egealsat ",kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

 

 • " egealsat ", gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

 

 • " egealsat ", verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile web site dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " egealsat ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

tarimilanlari.com Kullanım Koşulları

 • Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla web site üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “web site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “egealsat”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 • “Portal”, "Üye"ler tarafından egealsat Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. " egealsat ", "kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “egealsat”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “egealsat”ın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

 

 • "KULLANICI" “web site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmektedir.

 

 • "Kullanıcı"lar web site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " egealsat "ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 • "Kullanıcı"lar, “web site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " egealsat "ın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

 • " egealsat ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. " egealsat " aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, web site nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. tarimilanlari.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, egealsat’ın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına kullanıcı onay vermiş sayılır.

 

 • egealsat, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını vardır.
 • “web site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " egealsat "ın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " egealsat’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

 • “egealsat”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “egealsat Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “egealsat” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “egealsat ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " egealsat’ın talep, dava ve takip hakları saklı tutmaktadır.

 

 • "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, web site deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " egealsat "ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “egealsat”, “kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

 

 • “web site de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “egealsat”in sorumlu tutulamayacağını “kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIMIZ

"Kullanım Koşulları" dahilinde " egealsat " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " tarimilanlari.com "egealsat " hizmetleri, " egealsat " bilgileri, " egealsat " telif haklarına tabi çalışmaları, " egealsat " ticari markaları, " egealsat " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " egealsat "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " egealsat "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 • " egealsat ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda web site ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir.  "Kullanım Koşulları" “kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 • İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Manisa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

 • İşbu "Kullanım Koşulları" " egealsat " tarafından web sitede  yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri web sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.

Sorumluluk

 • Sitemiz üzerinde başka kullanıcıların göndermiş olduğu içerikten hiç bir şekilde sitemiz sorumlu değildir. www.tarimilanlari.com internet sitemiz, içeriği tümü ile kullanıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz bir servis olup, içeriği üreten her bir kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır ve içerikten doğabilecek her türlü yükümlülükten sorumludur.

 

 • Ayrıca sitemiz ilan ekleyen kullanıcıların ip adresleri gibi bilgileri gerektiğinde yasal kurumlarla paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

 

İptal ve İade Koşullarımız

Yazılan husularda doping ücretleriniz iade edilir;

 • tarimilanlari.com’ un İlan Kurallarına aykırılık teşkil etmesi durumunda  ilanın yayına alınmaması halinde,
 • Fikri haklar  & Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin yasal bir engelin bulunması halinde.
 • tarimilanlari.com.com’dan kaynaklı  teknik hatalar & alt yapı  ilanın yayınlanamaması  vb.halinde,

Yazılan husularda ise doping ücretler iade edilmemektedir;

 • Dopingin süresi bitmeden ilan veya ilanları kullanıcı tarafından yayından kaldırılması durumunda,
 • İlan verme kurallarına uygun bir şekilde doping satın alınmış ilan (ları) , daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle fotoğraf değişikliği eklenmesi, açıklama eklenmesi değiştirilmesi ve  bu kurallara uygunsuz duruma geldiği tespiti yapıldığında,
 • Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden kaynaklı tarimilanlari.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.